نسبت p/e بالا بهتر است یا پایین؟ بهترین p/e برای یک سهم چند است؟

...

ادامه مطلب