مقصد بعدی "پترول" کجاست؟

نگاهی به نمودار قیمتی نشان می‌دهد که روند صعودی نماد "پترول" از تاریخ 14/5/1399 و  در محدوده قیمتی 700 تومان (نمودار قیمتی تعدیل شده) به اتمام رسید و پس از آن، این سهم در مسیر نزولی قرار گرفت.

قرار گرفتن در مسیر نزولی موجب شد که ارزش سهام پترول در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری وارد محدوده260 تومان شود اما پس از آن مجددا نوسانات صعودی آغاز شد.

نوسانات صعودی سهام پترول با رسیدن قیمت آن به محدوده 480 تومان متوقف شد و پس از آن، این نماد در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

با نزدیک شدن قیمت این سهم به محدوده 260 تومان در روزهای گذشته، می‌توان گفت که احتمال شکل‌گیری نوسانات صعودی و افزایش قیمت آن تا محدوده‌های 480 و 400 تومان وجود دارد اما در صورت عدم توانایی در تشکیل نوسانات صعودی و ادامه‌ روند اصلاحی، کاهش مجدد قیمت سهام پترول تا محدوده های 260 و 210 تومان نیز امکان‌پذیر است.