سهامداران بانک ملت بخوانند

تاریخچه بانک ملت
 
بانک ملت به موجب ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب مهرماه 1358 شورای انقلاب اسلامی و به استناد مصوبه مورخ 29 آذرماه سال مذکور، از ادغام 10 بانک و با سرمایه‌اولیه 5/33 میلیارد ریال تشکیل شد.
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده بانک، مورخ 17/1/1387 و تصویب هیات محترم وزیران به شماره 68985ت مورخ 2/5/1386، شخصیت حقوقی بانک به سهامی عام تبدیل و سهام بانک به تاریخ 22/11/1387 در بخش بانک‌ها و موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی درج شد.
 
 
سرمایه بانک:

سرمایه ثبت شده بانک ملت 20704 میلیارد تومان است.
 
چشم‌انداز قیمتی:
 
سهام بانک ملت با نماد "وبملت" در بازارسرمایه معامله می‌شود؛ نگاهی به نموار قیمتی این سهم نشان می‌دهد که ادامه روند اصلاحی قیمت این سهم موجب کاهش شدید قیمت آن در روزهای اخیر شده و احتمال نزول بیشتر قیمت این سهم تا  محدوده‌های ۳۰۰ و ۲۷۰ تومان، وجود دارد.