بررسی سهام "فنوال"

تاریخچه شرکت:

شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام) به شماره شناسه ملی 10100577370 در تاریخ 25/3/1351 و تحت شماره 15721 به صورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در تاریخ 25/2/1364 به بهره‌برداری رسید.

شرکت در تاریخ 23/11/1370 به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 26/2/1371 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.
 
موضوع فعالیت :
  • ساخت و تولید و فروش ورق آلومینیوم و فرآورده‌های دیگر آلومینیومی
  • ارائه‌‌دهنده خدمات آزمون بعنوان آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد پیرامون استاندارد آلیاژهای آلومینیوم وآلومینیوم کارپذیر مطابق استاندارد شماره 16588
  •  آزمون کشش در دمای محیط ،آزمون سختی سنجی و آزمون آنالیز شیمیایی (کوانتومتری)
 
سرمایه شرکت:
سرمایه ثبت شده گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم 678347 میلیون ریال معادل 67 میلیارد تومان است.
 
 
چشم‌انداز قیمتی:
 
قیمت سهام "فنوال" در روزهای اخیر به محدوده حمایتی 2100 تومان رسیده که اگر نوسانات صعودی ایجاد شود، رشد قیمت این سهم تا محدوده‌های 3000 و 2650 تومان دور از انتظار نیست اما در صورت ادامه تحرکات اصلاحی ورود این نماد به محدوده‌های قیمتی 1800 و 2000 تومان نیز امکان‌پذیر است.