نوسانات "شتوکا" در مدار نزولی ادامه می یابد؟

نماد شتوکا در خرداد ماه 97 و از محدوده 370 تومان حرکت خود را در مسیر صعودی آغاز کرد و پس از پشت سر گذاشتن نوسان در مدار صعود که بیش از 2 سال به طول انجامید، در تاریخ 23/10/99 قیمت این سهم به مرز 8000 تومان رسید.
 
پس از پشت سر گذاشتن رالی صعودی قدرتمند و آغاز تحرکات اصلاحی ارزش این سهم تا محدوده 2300 تومان کاهش یافت اما مجددا در اوایل خرداد ماه سال جاری، نوسانات صعودی را تجربه کرد که در حرکت اول با رسیدن به محدوده 4200 تومان به حرکت خود پایان داد و مجددا در مسیر نزولی قرار گرفت.
 
بررسی روند نمودار این سهم نشان می‌دهد؛ اگر در روزهای آینده تحرکات صعودی ایجاد شود، احتمال بازگشت قیمت این سهم به محدوده 4200 وجود دارد و حتی در صورت توانایی شکست مصمم و معتبر این محدوده، افزایش بیشتر قیمت آن تا محدوده‌های 6100 و 5000 تومان نیز دور از انتظار نیست اما ادامه‌ نوسانات سهم در مدار نزولی ممکن است افت بیشتر قیمت این سهم تا محدوده‌های 2450 و 2000 تومان را به همراه داشته باشد.