نماد "زیتون" در بورس درج شد

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط زیتون نماد پایا با نماد «زیتون» در فهرست نرخ صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران درج شد.

مدیریت پذیرش شرکت بورس تهران اعلام کرد: براساس مصوبه‌ بورس اوراق بهادار تهران، از 20 مهر امسال صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله -مختلط زیتون نماد پایا با نماد «زیتون» در فهرست نرخ‌های بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله - مختلط در بورس اوراق بهادار تهران درج ‌شد.

مدیر این صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج (سهامی خاص)، موسسان آن شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج (سهامی خاص) و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار (سهامی خاص) است.

همچنین متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا و بازارگردان آن نیز صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا می‌باشند.

این صندوق حداکثر 100 میلیون واحد سرمایه‌گذاری خواهد داشت که تعداد 99 واحد واحد آن به عنوان واحدهای عادی در نظر گرفته شده است.