سهامداران "کالا" بخوانند

تاریخچه بورس کالای ایران:
 
عواملی همچون نیاز به ایجاد بازار شفاف جهت تسهیل معاملات و کشف نرخ قیمت کالاهای اساسی و مواداولیه واسطه‌ای بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، ایجاد ابزارهای مدیریت ریسک قیمت و تأمین مالی بازار کالایی و تضمین تعهدات طرفین معامله به منظور دستیابی به اثرات مثبت این مهم در توسعه اقتصادی، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تأسیس و راه‌اندازی بورس‌های کالایی را در ایران فراهم سازند.

در پی این امر، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه سال ۱۳۸۲ به‌عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال ۱۳۸۳ شروع به فعالیت نمود.

با بازنگری و تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ و تصمیم شورای عالی بورس، سرانجام بورس‌های فلزات و کشاورزی در یکدیگر ادغام و بورس واحدی با عنوان بورس کالای ایران تشکیل شد و از ابتدای مهرماه سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد.

طبق قانون بازار اوراق بهادار، کلیه معاملات در بورس کالای ایران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود.

از بنیانگذاران بورس کالا می‌توان به دکتر سید ابراهیم عنایت اشاره کرد که پیشکسوت بازارسرمایه محسوب می‌شوند.
 
 
موضوع فعالیت:
 
تشکیل، سازماندهی و اداره‌ بورس کالا به صورت متشکل، سازمان یافته و خودانتظام به منظورانجام معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق‌بهادار مبتنی ‌برکالای پذیرفته شده، توسط اشخاص ایرانی و غیرایرانی مطابق قانون و مقررات
 
سرمایه شرکت:

سرمایه ثبت شده شرکت بورس کالای ایران 5000000 میلیون ریال (معادل 500 میلیارد تومان) است.
 
 
چشم‌انداز قیمتی:

 پس از صعود چشمگیر قیمت نماد"کالا" در هفته‌های اخیر که از محدوده 1350 تومان آغاز شد و تا محدوده 4500 تومان به حرکت خود ادامه داد، نوسانات اصلاحی در این نماد شکل گرفت که این امر موجب شد ارزش این سهم در روزهای اخیر کاهش یابد.
 
نگاهی به نمودار قیمتی سهام "کالا" نشان می‌دهد؛ در صورت ادامه روند فعلی، اصلاح قیمت این سهم تا محدوده‌های 2450 و 3000 تومان امکان‌پذیر است.