شکست "ونیرو" در نبرد با محدوده مقاومتی

روند صعودی نماد شرکت سرمایه گذاری نیرو (ونیرو) از بهمن ماه سال 95 و در محدوده قیمتی 100 تومان آغاز شد که این روند به مدت 3 سال ادامه یافت، به طوری که در تاریخ 16/4/1399 ارزش سهام این شرکت وارد محدوده 940 تومان شد اما پس از آن تحرکات اصلاحی شکل گرفت.

شکل‌گیری تحرکات اصلاحی در "ونیرو" موجب کاهش ارزش این سهم تا محدوده قیمتی 200 تومان شد.

پس از نزول شدید قیمت سهام "ونیرو" تا محدوده ذکر شده، این سهم در روزهای اخیر تحرکات صعودی جدیدی را تجربه کرد اما در حرکت اول موفق به عبور از مقاومت اول خود در محدوده 280 تومان نشد.

آغاز مجدد نوسانات صعودی در سهام "ونیرو" ممکن است عبور قیمت این سهم از محدوده مقاومتی ذکر شده را به همراه داشته باشد بنابراین احتمال ورود آن به محدوده‌های 430 و 360 تومان وجود دارد اما درصورت ناتوانی سهم در تشکیل نوسانات صعودی و ادامه تحرکات اصلاحی، دست‌یابی آن به محدوده‌های 200 تا 220 تومان نیز امکان‌پذیر است.