"وگردش" چشم انتظار آغاز تحرکات مثبت

پس از اتمام روند نزولی نماد "وگردش" در اواخر تیرماه 97، روند صعودی این سهم با شکاف قیمتی (که پس از بازگشایی در اردیبهشت ماه 98 ایجاد شد) آغاز شد.

پس از بازگشایی این سهم روند افزایش قیمت آن از محدوده 100 تومان شروع شد به طوری که در تاریخ24/4/99 تا مرز 3000 تومان پیش رفت.
 
با اتمام روند صعودی نماد "وگردش" و آغاز نوسانات اصلاحی، هم‌اکنون  این سهم پس از گذراندن نوسانات زیاد در بالای محدوده قیمتی 1370 تومان معامله می شود.

در صورت آغاز مجدد نوسانات صعودی، افزایش قیمت این سهم تا محدوده‌های 1600 و 2200 تومان دور از انتظار نیست اما در صورت عدم توانایی این نماد در آغاز تحرکات مثبت، احتمال ادامه روند اصلاحی و کاهش قیمت آن تا محدوده‌های 1100 و 1300 تومان وجود دارد.

محمدحیدرزاده
کارشناس بازارسرمایه