آنچه بر "وهور" گذشت

معرفی شرکت:

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور در تاریخ 7/8/1390 به صورت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره 417373 و شناسه ملی 10320688781 در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور(سهامی عام) جزو شرکت‌های زیر مجموعه گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید(سهامی عام) است.
 
موضوع فعالیت:

به طور خلاصه موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه عبارتست از:
  • مدیریت و سرمایه‌گذاری و مشارکت در کلیه طرح‌های صنعتی برق و انرژی
 
  • ترانزیت و انجام معاملات فنی و اقتصادی و مالی در زمینه برق و انرژی
 
سرمایه شرکت:
سرمایه ثبت شده شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور 66176283 میلیون ریال (معادل 6617 میلیارد تومان) است.
 
 
چشم‌انداز قیمتی:
پس از اتمام روند اصلاحی سهام "وهور"، در روزهای اخیر تحرکات مثبتی در این سهم ایجاد شده که ادامه این روند در کوتاه مدت، احتمال افزایش قیمت این سهم تا محدوده‌های 240 و 200 تومان وجود دارد اما در صورت عدم توانایی در صعود و ادامه نوسانات اصلاحی، ریزش قیمت سهام "وهور" تا محدوده‌های 120 و 160 تومان نیز امکان‌پذیر است.