نرخ سود بین بانکی به ۱۷.۹۵ درصد کاهش یافت

نرخ سود بین بانکی در سومین تغییر خود در تیرماه وارد کانال جدید شد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی از عملکرد بازار بین بانکی، نرخ سود بین بانکی در ادامه مسیر نزولی خود در ماه‌های اخیر، در ابتدای نیمه دوم تیرماه 1400 به 17.95 درصد کاهش یافت.

نرخ سود بین بانکی در سومین تغییر خود در تیرماه وارد کانال جدید شد.