"زشریف" زیر ذره بین

شرکت کشت و صنعت شریف آباد به شناسه ملی 10100721769 در تاریخ 17/8/1355 و تحت شماره 26709 با نام اولیه کشت و صنعت و عمران شریف آباد در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران ثبت رسید و طبق پروانه بهره‌برداری مورخ 18/12/1355 از سازمان عمران شهرستان قزوین، با ظرفیت  1000راس گاو شیری بهره‌برداری از این شرکت آغاز شد.

در تاریخ 11/7/1363 نوع شرکت به سهامی خاص تبدیل و نام آن نیز در تاریخ 2/11/1380 به کشت و صنعت شریف آباد تغییر یافت.

این شرکت در تاریخ 22/6/1383 به سهامی عام تبدیل و به طور مجدد طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 22/5/1391 به سهامی خاص تغییر یافت.

به دلیل واقع شدن مرکز اصلی شرکت در حوزه ثبتی شهرستان البرز واقع در استان قزوین، پرونده شرکت از اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به حوزه ثبتی شهرستان البرز منتقل و در تاریخ 7/8/1390 تحت شماره 158 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز ثبت شد.
 
موضوع فعالیت شرکت:

موضوع فعالیت شرکت در زمینه عملیات کشاورزی، باغداری، دامداری، تولید شیر، گوشت، غلات و یا صنایع وابسته و تولید محصولات لبنی است.
 
 
 
سرمایه شرکت:

سرمایه ثبت شده شرکت کشت و صنعت شریف آباد 2404787 میلیون ریال (معادل 240 میلیارد تومان) است.
 
چشم انداز قیمتی:

پس از افت ارزش سهام "زشریف" تا محدوده 400 تومان، در روزهای اخیر تحرکات صعودی موجب رشد مقطعی قیمت این سهم شدند که با ادامه این روند، احتمال افزایش قیمت آن تا محدوده‌های 500 و 670 تومان وجود دارد اما در صورت عدم توانایی در صعود قیمت، افت ارزش سهام این شرکت تا محدوده 330 تومان در روزهای آینده، امکان‌پذیر است.