صعود یا نزول "نوری"

پس از عرضه سهام پتروشیمی نوری در بازار دوم بورس در تاریخ 22/4/1398، قیمت این سهم روند نزولی را در پیش گرفت به طوری که در تاریخ 15/4/99 وارد محدوده 20000 تومان شد و پس از آن تحرکات اصلاحی این نماد شکل گرفت.
 
پس از پشت سر گذاشتن نوسانات اصلاحی و به دلیل افزایش سرمایه 200 درصدی از محل سود انباشته، قیمت سهام این شرکت وارد محدوده 4800 تومان شد.
 
براساس بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که به دلیل آغاز تحرکات صعودی در روزهای گذشته، احتمال تشکیل فاز صعودی جدید برای این سهم وجود دارد و در صورت ادامه نوسانات صعودی افزایش قیمت این سهم تا محدوده‌های 10000 و حتی در صورت توانایی عبور از این محدوده رسیدن قیمت به محدوده 12500 تومان نیز امکان پذیر  است.
 
همچنین در صورت نزول قیمت سهام نوری در روزهای آینده، افت ارزش این سهم تا محدوده‌های 6600 و 7360 تومان نیز دور از انتظار نیست.

محمد حیدرزاده
کارشناس بازارسرمایه