سومین بانک بزرگ بورس؛ شناسایی سود تلفیقی ۴۱۱ ریالی برای ۱۲ ماه سال گذشته

بانک صادرات با ارائه صورت های مالی تلفیقی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه، ۴۱۱ ریال سود برای هر سهم محقق کرد که حکایت از رشد ۵۰۴.۴ درصدی دارد.

 بانک صادرات با سرمایه ۱۷.۵ هزار میلیارد تومانی به عنوان سومین بانک بزرگ بورس، صورت های مالی تلفیقی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه سال مالی گذشته را منتشر کرد.

براین اساس، "وبصادر" در این مدت بالغ بر ۲۹.۸ هزار میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی کسب کرد که با کسر هزینه ۲۳.۹ هزار میلیارد تومانی سود سپرده ها بالغ بر ۵.۸ هزار میلیارد تومان درآمد خالص تسهیلات و سپرده گذاری داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۴۰.۱ و ۲۷.۷ درصدی روبرو شده است.

جمع درآمدهای عملیاتی و سود خالص نیز ۲۰ و ۷.۲ هزار میلیارد تومان بوده که افزایش ۸۹.۶ و ۵۰۳.۱ درصدی را تجربه کرده است. سود هر سهم هم از ۶۸ به ۴۱۱ ریال رسیده که حکایت از رشد ۵۰۴.۴ درصدی دارد. شرکت اصلی نیز ۳۴۴ ریال سود برای هر سهم محقق کرد.