نگاهی همه جانبه به "فمراد"

تاریخچه شرکت:
شرکت آلومراد در سال 1355 با سرمایه یکصد میلیون ریال تاسیس و به شماره 25674 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به صورت سهامی عام به ثبت رسید.
 
موضوع فعالیت :
فعالیت شرکت عبارت‌است از تاسیس و اداره کارخانجات صنعتی به منظور تولید انواع محصولات مفتول آلومینیومی به صورت کویل یا کلاف، فروش و صدور محصولات، تاسیس شرکت‌های تولیدی و خرید کارخانجات و سهام شرکت‌های موجود، واردات مواد اولیه و قطعات و ماشین‌آلات مربوطه
 
سرمایه شرکت:
سرمایه ثبت شده شرکت آلومراد 49535 میلیون ریال (معادل 9/4 میلیارد تومان) است.
 
چشم انداز قیمتی:
شدت نوسانات اصلاحی "فمراد" در هفتههای اخیر باعث شده که پتانسیل کافی برای اصلاح شدید قیمت این سهم تا محدوده 5760 تومان ایجاد شود اما احتمال شکل‌گیری نوسانات صعودی در این مسیر و افزایش قیمت این سهم تا محدوده 8700 تومان نیز وجود دارد.