"زبینا" در دوراهی اصلاح یا صعود

سهام شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود با نماد "زبینا" در تاریخ 19/4/ 1397 برای نخستین بار وارد بازارسرمایه شد که پس از آن قیمت سهم از محدوده 152 تومان روند صعودی را در پیش گرفت به طوری که در مرداد ماه 99 به مرز 9000 تومان رسید.

پس از رشد بلند مدت "زبینا"، این سهم از تاریخ 20/5/99 در روند اصلاح قیمتی قرار گرفت.

این نماد پس از افزایش سرمایه 810 درصدی از محل سود انباشته بازگشایی و کشف قیمت آن در محدوده 356 تومان انجام شد.

بررسی روند این سهم در روزهای گذشته حاکی از آنست که احتمال تکمیل این روند اصلاحی به سمت محدوده‌های 318 و 235 تومان وجود دارد.

همچنین احتمال تشکیل نوسانات صعودی در این سهم برای روزهای آینده نیز وجود دارد که در اینصورت افزایش قیمت این سهم تا محدوده‌های 410 و 450 تومان امکان‌پذیر است.