رشد 110 درصدی سود "دسبحا"

شرکت گروه دارویی سبحان در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١٩٧١ ریال سود محقق کرد که این رقم حاکی از  رشد ١١٠ درصدی سود هر سهم این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

شرکت گروه دارویی سبحان در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 1971 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد 110 درصدی را تجربه کرده است.