مروری بر سرگذشت خراسان

تاریخچه شرکت:

شرکت پتروشیمی خراسان به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره 79388 مورخ 17/4/1369 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید که بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 7/7/1386، تبدیل نوع شرکت از (سهامی خاص) به (سهامی عام) و همچنین جایگزینی اساسنامه جدید مورد تصویب قرار گرفت که طی مراحل قانونی تحت شماره ثبت جدید 2750 اساسنامه شرکت در تاریخ 17/2/1387 در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی به ثبت رسیده است.
شرکت پتروشیمی خراسان ( سهامی عام) بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 19/12/1386 به بخش خصوصی بابت رد دیون قطعی دولت واگذار شد و در حال حاضر فاقد شرکت تحت پوشش است.
 
موضوع فعالیت شرکت:
 
احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارخانجات صنعتی به‌ منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده‌های فرعی و مشتقات ذیربط آن‌ها.
 
 
سرمایه شرکت:
 
سرمایه ثبت شده شرکت پتروشیمی خراسان 1789912 میلیون ریال ( معادل 178 میلیارد تومان) است.
 
چشم‌انداز قیمتی:
 
نماد "خراسان" پس از پشت سر گذاشتن نوسانات اصلاحی در ماه‌های گذشته، نوسانات مثبتی را در پیش گرفته که در صورت ادامه این روند احتمال افزایش قیمت این سهم تا محدوده‌های 7300 و 8100 وجود دارد اما در صورت ادامه روند اصلاحی کاهش قیمت این سهم تا محدوده‌های 5300 و 5700 نیز امکان‌‎پذیر است