صفر تا صد مخابرات ایران

شرکت مخابرات ایران در تاریخ 29/03/1350، با سرمایه‌ای بالغ بر 5 میلیارد ریال تأسیس شد و در سال 1372 تلفن همراه در کشور با تلاش‌های شرکت مخابرات ایران راه‌اندازی شد اما این بخش در سال 1383 در قالب شخصیت حقوقی مستقل با نام شرکت ارتباطات سیار ایران از بدنه شرکت مخابرات ایران جدا شد.
 
طبق مصوبه اسفند ماه سال 1385هیئت محترم وزیران، شرکت مخابرات ایران مشمول واگذاری به بخش خصوصی از طریق عرضه سهام آن در بورس اوراق بهادار شد.
با عنایت به ماده 587 قانون تجارت از تاریخ ایجاد، واجد شخصیت حقوقی شده و در اجرای اصل 44 قانون اساسی و به موجب ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 28627/ت/39760 مورخ 29/2/87 به شرکت سهامی عام تبدیل شد و طی شماره 325081 به عنوان شرکت سهامی عام در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسید.
 
موضوع فعالیت شرکت
 • مدیریت سهام و سرمایه‌های شرکت مخابرات ایران
 • ایجاد و بهره‌برداری شبکه‌های تلفن ثابت، سیار و انتقال داده‌ها
 • نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد شبکه‌های مخابراتی شرکت‌های تابعه
 • تامین و پوشش ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در سراسر کشور
 • نگه‌داری و توسعه شبکه‌های مخابراتی مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی
 • همکاری در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات درکشور
 
 
سرمایه شرکت
شرکت مخابرات ایران با سرمایه 60000000 میلیون تومانی، معادل 6000 میلیارد تومان در بازار اول(تابلوی اصلی) بورس در حال فعالیت است.
 
چشم‌انداز قیمتی
روند اصلاحی "اخابر" در ماه های اخیر و ادامه یافتن این روند در روزهای گذشته می‌تواند افت بیشتر سهام این شرکت و ورود به محدوده‌های 885 تا 850 تومان و حتی 730 تومان را برای این نماد به همراه داشته باشد اما در صورت ایجاد تحرکات صعودی در این نماد، انتظار دست‌یابی آن به محدوده‌های  1150 و 1400 تومان، وجود دارد.
صفر تا صد مخابرات ایران
 
شرکت مخابرات ایران در تاریخ 29/03/1350، با سرمایه‌ای بالغ بر 5 میلیارد ریال تأسیس شد و در سال 1372 تلفن همراه در کشور با تلاش‌های شرکت مخابرات ایران راه‌اندازی شد اما این بخش در سال 1383 در قالب شخصیت حقوقی مستقل با نام شرکت ارتباطات سیار ایران از بدنه شرکت مخابرات ایران جدا شد.
 
طبق مصوبه اسفند ماه سال 1385هیئت محترم وزیران، شرکت مخابرات ایران مشمول واگذاری به بخش خصوصی از طریق عرضه سهام آن در بورس اوراق بهادار شد.
با عنایت به ماده 587 قانون تجارت از تاریخ ایجاد، واجد شخصیت حقوقی شده و در اجرای اصل 44 قانون اساسی و به موجب ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 28627/ت/39760 مورخ 29/2/87 به شرکت سهامی عام تبدیل شد و طی شماره 325081 به عنوان شرکت سهامی عام در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسید.
 
موضوع فعالیت شرکت
 • مدیریت سهام و سرمایه‌های شرکت مخابرات ایران
 • ایجاد و بهره‌برداری شبکه‌های تلفن ثابت، سیار و انتقال داده‌ها
 • نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد شبکه‌های مخابراتی شرکت‌های تابعه
 • تامین و پوشش ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در سراسر کشور
 • نگه‌داری و توسعه شبکه‌های مخابراتی مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی
 • همکاری در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات درکشور
 
 
سرمایه شرکت
شرکت مخابرات ایران با سرمایه 60000000 میلیون تومانی، معادل 6000 میلیارد تومان در بازار اول(تابلوی اصلی) بورس در حال فعالیت است.
 
چشم‌انداز قیمتی
روند اصلاحی "اخابر" در ماه های اخیر و ادامه یافتن این روند در روزهای گذشته می‌تواند افت بیشتر سهام این شرکت و ورود به محدوده‌های 885 تا 850 تومان و حتی 730 تومان را برای این نماد به همراه داشته باشد اما در صورت ایجاد تحرکات صعودی در این نماد، انتظار دست‌یابی آن به محدوده‌های  1150 و 1400 تومان، وجود دارد.