خزامیا را بیشتر بشناسید

تاریخچه شرکت زامیاد:

شرکت زامیاد (سهامی عام) درتاریخ 16/2/1342 تحت شماره 8682 و شناسه ملی 10100370594 در اداره ثبت شرکت‌ها ومالکیت‌های صنعتی تهران به ثبت رسید و به موجب پروانه تاسیس شماره 2374 مورخ 31/4/1342 مجوز ایجاد کارخانه به شرکت داده شد و به موجب پروانه بهر‌ برداری شماره 352968 مورخ 12/11/1345 وزارت صنایع و معادن از تاریخ 15/2/1343 اجازه بهره‌برداری از کارخانه خودروسازی واقع در استان تهران اعطاء گردید.

شرکت زامیاد(سهامی عام) در تاریخ 16/4/1358 مشمول بند (الف) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شناخته شد و از تاریخ 18/9/1360هیئت مدیره منتخب سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اداره امور شرکت را برعهده گرفت و در تاریخ 28/2/1365 به موجب مصوبه هیئت وزیران صد درصد مالکیت آن به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به وکالت ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران منتقل گردید وهمچنین براساس تقاضای صاحبان سهام در تاریخ 16/12/1377 با پذیرش شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران موافقت به عمل آمد و متعاقب آن در مورخ 18/1/1378 بیش از 99 درصد سهام شرکت توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عرضه شد. در حال حاضر شرکت زامیاد جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سایپا (سهامی عام) است.
 
محل کارخانه، تهران، جاده قدیم کرج، کیلومتر 15است.
 
 
 
موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه:

موضوع فعالیت شرکت براساس اساسنامه عبارتست از:

- طراحی، ساخت، نصب (مونتاژ) ،واردات، صادرات، خرید و فروش انواع خودروهای بنزینی،دیزلی و گازسوز شامل انواع کامیون‌های سنگین و سبک، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس وخودروهای سواری و کلیه قوای محرکه خودروهای بنزینی،گازوئیلی و گازسوز از جمله موتور،گیربکس،کمك دنده،اکسل‌ها و میل گاردان
- طراحی، ساخت، واردات،صادرات،خرید و فروش انواع لوازم یدکی و قطعات یدکی خودروهای مزبور
- ایجاد یا تاسیس تعمیرگاهها، نمایندگی‌های تجارتی
موضوع فعالیت فرعی آن نیز شامل هر نوع فعالیت صنعتی،بازرگانی، خدماتی ومالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع شرکت مربوط باشد از جمله خرید وفروش اوراق بهادار و سهام شرکت‌های مختلف، است.
 
 
سرمایه شرکت:
سرمایه ثبت شده شرکت زامیاد 5529892 میلیون ریال معادل بیش از 552 میلیاردتومان است.
 
چشم‌انداز قیمتی شرکت:
در حال حاضر باتوجه به اینکه نماد "خزامیا" در ماه‌های گذشته روند اصلاحی را در پیش گرفته و ریزش عمیق قیمت را تجربه کرده و حمایت معتبری بر روی محدوده 800 تومان نیز انجام نشده، احتمال نزول بیشتر قیمت این سهم تا محدوده 490 تومان وجود دارد.