عملیات بازارگردانی یکساله "غکورش" از امروز آغاز شد

عملیات بازارگردانی یکساله صنعت غذایی کورش با دامنه مظنه سه درصدی، حداقل حجم معاملات روزانه و سفارش انباشته از امروز آغاز می شود.

مریم کشمیری مدیر عملیات بازار نقد شرکت بورس ر ادامه انتشار اطلاعات بازارگردانی شرکت ها اعلام کرد: عملیات بازارگردانی شرکت‌ صنعت غذایی کورش با شرایط مندرج در جدول از هشتم خرداد انجام می پذیرد.