"زنگان" در انتظار بازگشت نوسانات صعودی

شرکت صنعت روی زنگان "زنگان" از شرکت‌های موجود در گروه فلزات اساسی و فعال در بازار اول فرابورس است.

سهام زنگان که از مرداد 92 روند نزولی را تجربه کرد در اوایل زمستان 94  نوسانات صعودی را از محدوده 140 تومان، در پیش گرفت.

افزایش قیمت سهام این شرکت در روند صعودی و تجربه کردن اصلاحاتی در میانه این روند موجب شد که در مرداد ماه 99 قیمت هر سهم این شرکت به محدوده 19800 تومان برسد.

با آغاز روند اصلاحی "زنگان" در تاریخ 12/5/99، افت ارزش سهام این شرکت تا محدوده 9000 تومان ادامه یافت که با ادامه این روند، کاهش بیشتر قیمت تا محدوده 8400 و حتی 6200 تومان نیز دور از انتظار نیست اما در میانه این روند اصلاحی امکان تشکیل نوسانات صعودی و افزایش قیمت سهم تا محدوده 13500 تومان نیز وجود دارد.

محمد حیدرزاده
کارشناس بازارسرمایه