رئیس اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه منصوب شد

طی حکمی مهدی زمانی سبزی به عنوان رئیس اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه منصوب شد.

زمینه‌سازی جهت تشویق و حمایت از افشاگران حرفه‌ای ، مبارزه مؤثر با تخلفات و اقدامات غیرقانونی در بازار سرمایه از طریق گزارش‌های مردمی دریافتی و نیز شناسایی توسط سیستم های نظارتی، همچنین مشارکت در پیگیری تخلفات و اقدامات غیرقانونی از جنبه حقوقی در بازار سرمایه و  شناسایی و گزارش خلأهای قانونی و نظارتی از اهم اهداف اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه است .

زمانی سبزی فارغ التحصیل مقطع دکتری مدیریت مالی است و پیش از این رئیس اداره نظارت بر بازار بورس‌های کالایی و کارشناس مسئول مدیریت نظارت بر بورس‌ها بوده‌است.
از شرح وظایف اداره دیدبان سلامت بازار سرمایه می‌توان به اخذ گزارش ناهنجاری از گزارشگران حرفه‌ای و بررسی آن در سه حوزه نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و بازار سهام اشاره کرد