در جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار؛ موافقت اصولی تاسیس ۵ نهاد مالی صادر شد

هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با تاسیس پنج نهاد مالی جدید موافقت کرد.
در آخرین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اصولی تاسیس شرکت سبدگردان آرتان سهام، شرکت سبدگردان اطلس، شرکت سبدگردان موج ثروت، شرکت پردازش اطلاعات مالی آلیس و شرکت سبدگردان نیکی صادر شد.