مدیرعامل جدید شرکت اطلاع رسانی بورس تعیین شد

علیرضا قنادان مدیرعامل سابق تاکسی‌رانی تهران مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس شد.

قنادان جانشین بهزادفر در سمت مدیرعاملی شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس شد و بهنام بهزادفر از این به بعد به عنوان عضو هییت مدیره در این شرکت فعالیت خواهد کرد.

در همین رابطه سیاوش وکیلی رئیس سابق روابط عمومی بورس که اخیرا به عنوان مشاور رئیس سازمان بورس فعالیت می کرد در اینستاگرام خود خبر از جدایی از این سازمان داد.