نگاهی به وضعیت "فمراد"

سهام شرکت آلومراد که با نماد "فمراد" در بازارسرمایه شناخته می شود، از اواخر آذرماه سال 94 با نوسانات اندکی در مسیر صعودی مواجه شد. روند صعودی آن در دی ماه 97 شدت یافت و قیمت این سهم با رشدی سریع، از محدوده 400 تومان به سقف تاریخی خود در محدوده 22500 تومان رسید.

پس از پشت سر گذاشتن این روند صعودی بلند مدت ( که با رشد قیمتی بالایی همراه بود) از اواخر دی ماه99روند نزولی قیمت این سهم آغاز شد.

نوسانات اصلاحی "فمراد" در ماه‌های گذشته و پرداخت سود نقدی این شرکت باعث افت ارزش سهام آن تا محدوده 8350 تومان شد که انتظار نزول بیشتر قیمت تا محدوده‌های 7600 و حتی 5740 تومان نیز وجود دارد.
براساس بررسی‌های انجام شده؛ می توان گفت که در صورت تجربه نوسانات صعودی، ورود قیمت این سهم به محدوده‌های 10000 و 11500 تومان (در صورتی که نوساناتی در جهت رشد قیمت در روزهای آینده ایجاد شود) نیز امکان‌پذیر است.