از "فزرین" بدانید

تاریخچه زرین معدن آسیا:
 
شرکت زرین معدن آسیا(سهامی خاص) درتاریخ 19/8/1383 تحت شماره 234281 در اداره ثبت شرکت‌ها ومالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.
به موجب صورتجلسه هئیت مدیره مورخ 7/6/1384 وصورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ 15/11/1384 آگهی تغییرات شماره 43179 مورخ 8/12/1384 دفتر مرکزی شرکت به زنجان منتقل وشرکت در تاریخ 3/12/1384 تحت شماره 6285 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی زنجان به ثبت رسید.
با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 5/2/1386 وتصویب صورت‌های مالی شرکت (سهامی خاص) نوع شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 10/2/1386 به (سهامی عام) تغییر واساسنامه نیز اصلاح شد.
 
 
ورود شرکت به بازارسرمایه:
 
شرکت از تاریخ 4/10/1391 با نماد "فزرین" بعنوان شصت و هفتمین نماد معاملاتی در بازار دوم شرکت فرابورس ایران درج شد.
 
 
 
موضوع فعالیت شرکت:
 
 اکتشاف واستخراج وبهره‌برداری از معادن تولید وفرآوری موادمعدنی (کانی‌های فلزی و غیرفلزی)  
 واردات و صادرات مواداولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات، و کلیه کالاهای مجاز

     
 
سرمایه شرکت:
 
سرمایه شرکت زرین معدن آسیا "فزرین" 1080000 میلیون ریال معادل 108 میلیارد تومان است.
 
 
چشم‌انداز قیمتی:

پس از پشت سرگذاشتن حرکت اصلاحی نماد "فزرین" در روزهای گذشته و نزدیک شدن به محدوده حمایتی 2400 تومان، احتمال آغاز نوسانات صعودی در این سهم (پس از رسیدن به این محدوده ) وجود دارد اما در غیر این صورت انتظار کاهش بیشتر قیمت تا محدوده‌های 2050 تا 1950 و حتی محدوده 1450 تومان، وجود دارد.