توسط بانک مرکزی ابلاغ شد؛ ضوابط اعطای وام به کارگزاری ها، سرمایه‌گذاری ها و هلدینگ ها

بانک مرکزی بخشنامه اعطای وام به شرکت‌های کارگزاری، سرمایه‌گذاری ها و هلدینگ ها را برای اجرا به بانک ها ابلاغ کرد.

بانک مرکزی در بخشنامه ای با استناد به مفاد بند دوم مصوبات جلسه 7 اردیبهشت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، موضوع لزوم بازنگری در ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به شرکت‌های کارگزاری و سرمایه‌گذاری را ابلاغ کرد.

براین اساس، اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع بوده و حداکثر مجموع تسهیلات اعطایی به هر شرکت کارگزاری در سطح کل شبکه بانکی، حداکثر معادل پنج برابر حقوق صاحبان سهام کارگزاری طبق آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مزبور است.

همچنین اعطای تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است.