رشد 213 درصدی سود"خفنر"

شرکت فنر سازی خاور در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١٩۴ ریال سود محقق کرد که این رقم حاکی از رشد ٢١٣ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
شرکت فنر سازی خاور در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 194 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 213 درصدی داشته است.