پالایشگاه اصفهان بلوک ۱۶.۶۷ درصدی نفت سپاهان را خرید

بلوک ۱۶.۶۷ درصدی سهام شرکت نفت سپاهان ، امروز در بورس عرضه و توسط پالایشگاه اصفهان خریداری شد که با توضیحات معاون مالی و اقتصادی "شپنا" همراه است .

طبق برنامه قبلی ، امروز گروه پتروشیمی تابان فردا اقدام به عرضه بلوک 16.67 درصدی سهام شرکت نفت سپاهان در بازار دوم معاملات بورس کرد تا در صورت انجام از میزان مالکیت در این شرکت بورسی از 39.8 به حدود 23 درصد کاسته شود .

به این ترتیب، بیش از یک میلیارد و 583 میلیون و 333 هزار "شسپا" با قیمت پایه هر سهم 2148 تومان و قیمت پایه کل 3.4 هزار میلیارد تومان عرضه و به صورت 40 نقد و باقی قسط مساوی با فاصله 6 ماه و نرخ سود 18 درصدی معامله شد .

براساس این گزارش، بررسی ها نشان داد این بلوک توسط پالایشگاه اصفهان خریداری شده و در این رابطه مهدی صرامی معاون مالی و اقتصادی "شپنا" با تایید خبر خرید بلوک 16.6 درصدی به بورس پرس توضیح داد : این تصمیم با توجه به تامین خوارک نفت سپاهان توسط پالایشگاه اصفهان و با هدف افزایش هم افزایی و افزایش سودآوری و تبدیل شدن پالایشگاه اصفهان به شرکتی پتروپالایشی در بلند مدت بوده و انتظار می رود با توجه مالکیت بیش از 41.6 درصدی پتروشیمی اصفهان ، محقق شود.

وی در برابر این سئوال که آیا برنامه ایی برای خرید بلوک های دیگر این شرکت یا دیگر شرکت های پتروشیمی توسط "شپنا" وجود دارد یا خیر ، گفت : در مورد چنین برنامه هایی ، باید هیات مدیره شرکت تصمیم گیری کند و باید منتظر آینده بود.