گندله اپال پارسیان سنگان در بورس کالا پذیرش شد

گندله سنگ آهن شرکت اپال پارسیان سنگان در بازار اصلی بورس کالا پذیرش شد تا ۵۰ درصد از تولید سالانه معادل ۲.۲ میلیون تن گندله را در این بورس عرضه کند.
 
همزمان با پذیرش کنسانتره و گندله گل گهر، پذیرش گندله سنگ آهن شرکت اپال پارسیان سنگان در بازار اصلی بورس کالا به تصویب رسید.

بر مبنای امیدنامه پذیرش محصول این شرکت، نحوه تعیین قیمت پایه براساس قیمت های جهانی است و این شرکت ۵۰ درصد از تولید سالانه معادل ۲.۲ میلیون تنی گندله را در بورس کالا عرضه خواهد کرد.

بنابراین گزارش، شرکت معدنی و صنعتی اپال پارسیان سنگان قادر به تولید ۴.۴ میلیون تن گندله در سال است.