اصلاح قیمتی ختور همچنان دارد


 با آغاز اسفند ماه 97 سهام شرکت رادیاتورسازی ایران وارد روند صعودی شد که به موجب آن ارزش سهام این شرکت از محدوده 240 تومان، در تیرماه به مرز قیمتی 13700 تومان رسید اما پس از آن روند اصلاحی را در پیش گرفت.
 
با آغاز روند اصلاحی "ختور" در تاریخ 11/4/99، این سهم (که به دلیل افزایش سرمایه متوقف شده بود) در قیمت 6510 تومان بازگشایی شد.
 
روند ریزشی "ختور" در مرحله اول موجب ورود این سهم به محدوده قیمتی 3100 تومان شد.
 
پس از پایان موج اول اصلاحی، "ختور" روند صعودی را در پیش گرفت که به تبع آن قیمت این سهم وارد محدوده 4900 تومان شد اما مجددا در مسیر اصلاح قیمتی قرار گرفت که این امر ورود به محدوده 1900 تومان را در پی داشت.
 
براساس بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت؛ با توجه به روند فعلی سهم و فشار فروش در این نماد، احتمال ادامه روند اصلاحی این سهم تا محدوده 1420 تا1390 تومان، وجود دارد اما در صورت عدم اصلاح قیمتی، انتظار می‌رود که قیمت این سهم روندی خنثی را طی کند.