مروری بر بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا در تاریخ 31/6/1386 تحت شماره 6272 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی ماهشهر به ثبت رسیده و در حال حاضر شرکت جز واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس محسوب می‌شود.
تاریخ تاسیس شرکت 29/1/1377 به شماره ثبت 139302 است.
 
 
موضوع فعالیت
 
موضوع فعالیت شرکت براساس اساسنامه به شرح ذیل است:

   
سرمایه‌گذاری در احداث، راه‌اندازی، بهره‌برداری از کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیرات و نگهداشت، تحقیقات،آزمایشات، پژوهش، بسته‌بندی و غیره به منظورتولید، بازاریابی، فروش، صدورمحصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات

تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی به مواداولیه صنایع پایین دستی و غیره

انجام کلیه فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، فنی، مهندسی و بازرگانی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه است.

 
 
 
سرمایه شرکت:
 
سرمایه ثبت شده فعلی شرکت 3500000 میلیون ریال (معادل 350 میلیارد تومان) است.
 
 
چشم‌انداز قیمتی بوعلی:
 
در تاریخ 19/9/1399 سهام شرکت برای نخستین بار و با نماد "بوعلی" وارد بازارسرمایه شد.
در حال حاضر با توجه به داده‌های قیمتی محدود این نماد، چشم‌انداز قیمتی این سهم از منظر کلاسیک را می‌توان (در صورت صعود) ورود به محدوده‌های 5000 تا 4900 و سقف قیمتی گذشته این سهم در محدوده 6800 در نظر گرفت اما اگر در روزهای آینده نوسانات اصلاحی این نماد در مسیر نزولی آغاز شود افت قیمت آن تا محدوده‌های 3000 و 36000 تومان نیز امکان‌پذیر است.