حضور "دامین" در مسیر اصلاحی

 سهام شرکت داروسازی امین "دامین" از اواخر مردادماه 97، تحرکات صعودی جدیدی را آغاز کرد که به موجب آن قیمت سهام این شرکت از محدوده 150 تومان تا مرز 2680 تومان نیز پیش رفت.

با آغاز روند اصلاحی "دامین" در تیر ماه 99، موج اول اصلاحی این نماد (با شدت زیاد) باعث افت ارزش سهام شرکت داروسازی امین تا محدوده 1100 تومان شد پس از آن با شروع تحرکات مقطعی در جهت صعود، قیمت سهام این شرکت تا محدوده 2000 تومان افزایش یافت ولی بدلیل افزایش مجدد عرضه قیمت این سهم پس از افزایش سرمایه در مسیر اصلاحی به حرکت خود ادامه داد.

براساس بررسی‌های انجام شده؛ در شرایط فعلی امکان ادامه نزول قیمت این سهم تا محدوده‌های 410 و حتی 310 تا 295 تومان برای این نماد وجود دارد اما اگر در روزهای آینده این نماد با افزایش تقاضا همراه شود ممکن است ورود به محدوده‌های 830 و 665 تومان را نیز تجربه کند.
 
 
محمد حیدرزاده
کارشناس بازارسرمایه