نوسانات اصلاحی دامن‌گیر وبیمه شد

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه با نماد "وبیمه" از شرکت‌های فعال در گروه سرمایه گذاری محسوب می شود که در بازار اول (تابلوی اصلی بورس) جای گرفته است.

سهام این شرکت که از شهریور ماه 88 حرکت خود را در روندی صعودی آغاز کرد، با پشت سر گذاشتن نوسانات عمیق اصلاحی در میانه این روند، موفق به فتح قله 1290 تومان در تیر ماه 99 شد.

با آغاز تحرکات مجدد اصلاحی "وبیمه" پس از تیرماه 99 و نیز به دنبال بازگشایی سهم (که دلیل توقف آن افزایش سرمایه 150 درصدی بود) در اواخر شهریورسال گذشته قیمت آن به محدوده 240 تومان رسید.

پس از صعود مقطعی این سهم و بازگشت مجدد در مسیر اصلاح (با توجه به تغییرات دامنه نوسان، تغییر جهت اصلاحی روند در مسیرخنثی) این نوسانات اصلاحی ادامه یافت .

درصورت ادامه روند فعلی انتظار کاهش بیشتر قیمت تا محدوده 225 تا 200 تومان نیز برای این نماد وجود دارد اما با آغاز تحرکات مثبت، افزایش قیمت و رسیدن به محدوده‌های 300 تا 297 و 340 تا 335 و حتی رسیدن به محدوده 377 تومان نیز امکان‌پذیر است.
 
محمد حیدرزاده
کارشناس بازار سرمایه