"صبا" یک درصد سهام تاپیکو را خرید و مالک ۹.۱۳ درصدی شد

سرمایه گذاری صبا تامین یک درصد سهام تاپیکو را به مبلغ ۷۸۶.۶ میلیارد تومان خریداری کرد و درصد مالکیت در این هلدینگ را به ۹.۱۳ درصد رساند.

سرمایه گذاری صبا تامین یک درصد سهام هلدینگ تاپیکو را به مبلغ 786.6 میلیارد تومان خریداری کرد و با توقف نماد، آماده بازگشت به تابلو شد.

براین اساس، "صبا" اعلام کرد: تعداد 814 میلیون سهم تاپیکو  معادل یک درصد سهام این هلدینگ را به مبلغ 966 تومان برای هر سهم و جمع مبلغ معامله 786.6 میلیارد تومان خریداری کرده که با تحصیل این سرمایه گذاری، درصد مالکیت سرمایه گذاری صبا تأمین در تاپیکو از 8.13 به 9.13 درصد رسیده است.

بنابراین گزارش، سرمایه گذاری صبا تامین با سرمایه 4.5 هزار میلیارد تومانی در بازار اول معاملات فرابورس حضور دارد و 86.6 درصد سهام آن در اختیار شستا است.