رشد ۵ درصدی تولید کنسانتره سنگ آهن در سال 99

تولید کنسانتره سنگ آهن ۱۰ شرکت‌ بزرگ بورسی و غیر بورسی در سال گذشته به ۴۹.۷ میلیون تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حکایت از رشد ۵ درصدی دارد.

طبق آمار وزارت صنعت، ۱۰ شرکت بزرگ تولیدکننده کنسانتره سنگ آهن طی سال گذشته ۴۹.۷ میلیون تن تولید کردند که در مقایسه با سال پیش از آن با ۴۷.۳ میلیون تن، حکایت از رشد ۵ درصدی دارد.

براین اساس، شرکت‌های گل گهر ۱۶.۲ میلیون تن، چادرملو ۱۱.۴ میلیون تن، هلدینگ میدکو ۶.۲ میلیون تن، سنگ آهن گهر زمین ۴.۴ میلیون تن، سنگ آهن مرکزی ۴.۲ میلیون تن، توسعه فراگیر سناباد ۲.۵ میلیون تن، اپال پارسیان سنگان ۲.۳ میلیون تن، صبا نور ۱.۴ میلیون تن، جلال آباد ۳۹۷.۸ هزار تن و صنایع معدنی فولاد سنگان ۲۶۵.۶ هزار تن کنسانتره تولید کردند.

تولید ۳.۵ میلیون تن کنسانتره در اسفند

همچنین میزان تولید کنسانتره در اسفند ماه حدود ۳.۵ میلیون تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال قبل ( ۳.۷ میلیون تن)، پنج درصد کاهش نشان می‌دهد. میزان ارسال کنسانتره در اسفند نیز ۱.۴ میلیون تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال ۹۸ ( ۱.۷ میلیون تن)، حاکی از کاهش ۱۷ درصدی است.

سال گذشته شرکت‌های بزرگ ۱۸.۷ میلیون تن کنسانتره به شرکت‌ها ارسال کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال ۹۸ ( ۲۰.۲ میلیون تن)، نزدیک به هشت درصد کاهش نشان می‌دهد.

شرکت‌های بزرگ در ۱۲ ماهه ۹۰۲.۴ هزار تن سنگ آهن دانه‌بندی تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال پیش از آن ( ۱.۹ میلیون تن) ۵۴ درصد افت نشان می‌دهد.