نبرد "دتوزیع" با چالش‌های قیمتی

شرکت توزیع دارو پخش در تاریخ ۹۸٫۰۷٫۲۱ با محدوده قیمتی ۲۳۰۰ تومان وارد بازارسرمایه شد و پس از آن تحرکات صعودی خود را به سمت فتح قله های بالاتر آغاز کرد به طوری که در تیر ماه ۹۹ موفق به فتح قله ۱۱ هزار تومان نیز شد.

روند اصلاحی نماد "دتوزیع" (که از تیرماه ۹۹ آغاز شد) باعث شد که  قیمت این سهم وارد محدوده ۳۷۰۰ تومان شود که پس از افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی، قیمت آن در محدوده ۲۸۰۰ تومان بازگشایی شد.

تحرکات صعودی پس از افزایش سرمایه "دتوزیع" باعث رسیدن قیمت این سهم به محدوده ۵۵۰۰ تومان شد که با توجه به رسیدن این سهم به قله تاریخی خود و ناتوانی در عبور از آن، رشد این نماد برای دست‌یابی به قله های بالاتر با چالش مواجه شده است.

براساس بررسی‌های انجام شده؛ ادامه تحرکات نزولی "دتوزیع"می‌تواند باعث رسیدن این سهم به محدوده‌های حمایتی ۴۸۰۰ تا ۴۷۰۰ تومان شود که درصورت ادامه این روند ورود به محدوده های ۳۷۰۰و ۴۳۰۰ تومان نیز دور از انتظار نیست اما در صورت بازگشت سهم به مسیر صعودی و عبور از قله ۵۷۰۰ تومان (به صورت مصمم و معتبر) می توان در خصوص اهداف قیمتی بالای این سهم تصمیم‌گیری کرد.