عضو شورای عالی بورس: بازار سرمایه به نقدشوندگی و تصمیمات شجاعانه نیاز دارد

عضو شورای عالی بورس اعلام کرد:شاخص بورس در نبود نقدشوندگی ارزشی ندارد و سیاست گذاری مسئولانه در قبال بازارسرمایه ، نیازمند توجه به اولویت نقدشوندگی و تصمیمات شجاعانه است.
 
حسین سلاح ورزی در توییتر اعلام کرد: حساسیت روانی مسئولان نسبت به ثبات شاخص بورس قابل درک است اما در فقدان نقدشوندگی این شاخص صرفا یک عدد و فاقد هر گونه ارزش و مفهومی است.

امروز سیاست گذاری مسئولانه در قبال بازار سرمایه ، نیازمند توجه به اولویت نقدشوندگی و اتخاذ تصمیمات شجاعانه برای حل این معضل است .