تحرکات اصلاحی شاراک ادامه دارد

پتروشیمی شازند اراک با فعالیت در زمینه پتروشیمی، شیمیایی و صنایع وابسته به آن و تهیه و تولید انواع مواد و فرآورده‌های پتروشیمی و شیمیایی در بازار اول تابلوی اصلی بورس در حال فعالیت است.

سهم "شاراک" از زمستان 88، در یک کانال صعودی قرار گرفت بنابراین قیمت آن در تیر ماه 99، به محدوده 3700 تومان رسید اما تحرکات اصلاحی که پس از آن آغاز شد، کاهش ارزش سهام این شرکت تا محدوده 1700 تومان را در پی داشت و پس از آن نیز نوسانات صعودی ایجاد شده باعث افزایش قیمت این سهم نشد.

هم اکنون "شاراک" در محدوده 2588 تا 2394 به‌سر می‌برد و به نظر می‌رسد که در حال تکمیل فاز اصلاحی خود به سمت محدوده 1940 تا 1750 تومان بوده و در صورت عدم حمایت مناسب از سهم (در محدوده مشخص شده) شاهد نزول بیشتر آن تا محدوده 1350 تومان خواهیم بود اما در صورت ادامه نوسانات صعودی، امکان دست‌یابی به محدوده‌های 3100 و 2800 تومان نیز وجود دارد.