کاهش سرعت روند نزولی پارسان

شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان از جمله شرکت‌های گروه محصولات شیمیایی محسوب می‌شود که در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس قرار دارد.

با آغاز تحرکات صعودی نماد "پارسان" در تابستان 96، قیمت این سهم از محدوده 165 تومان به 4100 تومان ( در تیرماه 99) رسید و پس از آن فاز اصلاحی را در پیش گرفت.
 
پس از آغاز فاز اصلاحی "پارسان" که باعث افت ارزش این سهم تا محدوده 1700 تومان شد، نوسانات مقطعی در مدار صعود ایجاد شد که این امر با ناتوانی در ادامه صعود همراه بود.
 
در حال حاضر "پارسان" در محدوده قیمتی 2162 تا 2000 تومان معامله می‌شود.
 
این سهم در ادامه حرکت خود، دست‌یابی به محدوده حمایتی 1875 تا 1720 تومان را پیش‌رو دارد که در صورت عدم حمایت مصمم و معتبر در این محدوده انتظار ادامه نزول تا محدوده 1430 تا 1380 تومان برای این نماد پیش‌بینی می‌شود.
 
در صورت شروع تحرکات صعودی پتانسیل رشد قیمت این سهم تا محدوده 2650 تا 2770 تومان نیز وجود دارد.