پتروشیمی ارونددر صف عرضه اولیه ایستاد

شرکت پتروشیمی اروند با سرمایه ۱.۲ هزار میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس درج شد تا در صف عرضه اولیه ۱۲ درصدی سهام بایستد.

با موافقت هیات پذیرش، شرکت پتروشیمی اروند از ۲۰ اسفند با نماد “اروند” در پلاک ۵۸۶ و ﺑﺨﺶ محصولات شیمیایی در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس تهران درج شد تا آماده عرضه اولیه ۱۲ درصدی سهام شود.