مصوبه جدید هیات دولت برای شرکت های پتروشیمی

آیین‌نامه احداث شرکت های پتروشیمی میان‌دستی و پایین‌دستی برای انتقال پروپیلن به داخل در هیات دولت با مواردی مانند سرمایه گذاری ملی صنایع پتروشیمی و تخفیف پلکانی خوراک تصویب شد.

به گزارش بورس پرس، در جلسه عصر دیروز هیات دولت و با حضور حسن روحانی ، آیین‌نامه احداث واحدهای میان‌دستی و پایین‌دستی پتروشیمی برای انتقال پروپیلن تولیدی به داخل تصویب شد.

طبق این آیین‌نامه و با توجه به اهمیت تولید پروپیلن و بهره‌برداری از متانول مازاد تولید و به‌ منظور تبدیل متانول به پروپیلن و با هدف انتقال پروپیلن تولیدی به داخل با اولویت رفع نیاز داخلی و کاهش واردات مشتقات آن شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی و احداث تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد اقدام می‌کند.

همچنین صنایع مشمول تخفیف پلکانی (موضوع آیین‌نامه تبصره اصلاحی بند ب ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) عبارت‌اند از واحدهای تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی که با هدف ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید در محصولات میانی و نهایی، مواد اولیه مورد نیاز این واحدها را تأمین کنند.

علاوه براین تخفیف پلکانی به معنای اعمال تخفیف در قیمت خوارک‌های گاز و مایع مصرفی صنایع تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی به شرط تأمین خوراک تولیدکنندگان محصولات میانی و نهایی و به‌منظور توسعه زنجیره ارزش است. این صنایع به نسبت میزان سهم در تأمین خوراک و برحسب محل استقرار واحدهای مراحل نخست تا سوم تکمیل زنجیره ارزش محصول در مناطق عادی یا کمتر توسعه یافته از تخفیف پلکانی در قیمت مصوب خوراک گاز و خوراک مایع برخوردار خواهند شد.

در ضمن واحدهای تولیدکننده متانول که خوراک واحدهای تولیدکننده الفین را تأمین می‌کنند، مشمول تخفیف معادل ۳۰ درصد در قیمت خوراک گاز طبیعی مصرفی متناسب با مقدار تأمین خوراک واحد تولید الفین مربوط می‌شوند. اعم از اینکه تولیدکنندگان متانول یا الفین در مناطق کمتر توسعه‌یافته باشند یا نباشند.