مدار به فرابورس رسید

شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه‌مدار وارد بورس می شود.

روز چهارشنبه ۲۰ اسفند‌ماه، ۱۵ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه‌مدار ، با نماد (مدار) وارد بورس می شود، در این عرضه اولیه هر کد بورسی می‌تواند حداکثر ۴۰۰ سهم در بازه قیمتی ۴۷۵ تا۵۰۵ تومان (معادل ۲۰۲ هزار تومان) خریداری کند.

در این عرضه اولیه هر کد بورسی می‌تواند حداکثر ۴۰۰ سهم در بازه قیمتی ۴۷۵ تا۵۰۵ تومان معادل ۲۰۲ هزار تومان خریداری کند.