رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد: سازمان بورس مشوق تاسیس ابرنهادمالی

رییس سازمان بورس، گفت: ما به دنبال ابرنهادهای مالی هستیم و تعداد نهادهای مالی حاضر در بازارسرمایه باید افزایش پیدا کنند به طوری که هر کدام در صنایع مختلف به طور اختصاصی به ارائه خدمات بپردازند.

محمد علی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بازار سرمایه کشور تحت تاثیر سه عامل مهم قرار دارد، گفت: دسته اول خارج از بازارسرمایه حادث می شود اما به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر مستقیم بر بازار دارد؛ متغیرهایی همچون تورم، تغییرات نرخ ارز، نرخ بهره بانکی متغیرهای برون زایی هستند که کنترل آنها نیز در بازارسرمایه امکان‌پذیر نیست.

دبیر شورایعالی بورس عامل دوم را قوانین، رویه ها و متغیرهایی دانست که قابل کنترل هستند و افزود: بازار سرمایه امروز نقش اساسی در اقتصاد دارد و باید در سیاست‌گذاری‌ های کلان اقتصادی کانون توجه باشد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مقررات می توانند اصلاح یا بهتر تدوین شوند،تصریح کرد: به‌عنوان مثال قوانینی همچون قیمت گذاری دستوری به بنیان‌های اقتصادی و بخش مولد کشور صدمه وارد می کند.

مدیرعامل سازمان بورس دسته سوم را متغیرهای درونی بازار سرمایه دانست وگفت: قوانین، مقررات، عملکرد ارکان و نهاد های مالی، عوامل موثر درونی بازارسرمایه هستند.

دهقان دهنوی، در خصوص چشم انداز آتی بازارسرمایه نیز گفت: شرایط بازار سرمایه در کشور رو به بهبود بوده و کاهش احتمالی قیمت ارز برای بازارسرمایه تهدید نیست چرا که باعث رفع محدودیت‌ها در تجارت خارجی می شود و بسیاری از هزینه‌های نقل و انتقال را کاهش می دهد.

وی ادامه داد: همچنین بازنگری در دستورالعمل بازارگردانی آغاز شده و مسیر را به گونه‌ای طراحی خواهیم کرد که هم شرایط خاص بازار سرمایه کشور در نظر گرفته شود و هم از تجربیات جهانی بهره بگیریم.

رییس سازمان بورس،افزود: دامنه نوسان نامتقارن، زمانی در شورای عالی بورس تصویب شد که در شرایط نااطمینانی اقتصاد قرار داشتیم و امروز این فضا در حال تغییر و بهبود است، برقراری دامنه نامتقارن، تصمیمی موقت بود و قطعا در دراز مدت به سمت کاهش محدودیت‌ها و اصلاح آن حرکت خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه بازارسرمایه باید در همه ابعاد مانند میزان ورود شرکت‌ها، توسعه نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران توسعه بیشتری پیدا کند،افزود: به دنبال ابرنهادهای مالی هستیم، تاکید کرد: تعداد نهادهای مالی حاضر در بازارسرمایه باید افزایش پیدا کنند و هر کدام باید بتوانند در صنایع مختلف به طور اختصاصی به ارائه خدمات بپردازند.