رییس سازمان بورس: بازارسرمایه نیازمند توسعه سیستم های نظارتی است

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: سازمان بورس باید از لحاظ نیروی انسانی و سیستم های نظارتی که به صورت خودکار معاملات را بررسی کنند، توسعه یابد.

محمد علی دهقان دهنوی در مراسم آیین راه اندازی معاملات آتی نقره و حراج باز در بورس کالا، گفت: امروز 62 میلیون نفر سهامدار در بازارسرمایه وجود دارد پس مقامات سیاسی کشور نمی توانند به این بازار بی توجه باشند و کاندیداهای ریاست جمهوری باید در این زمینه تئوری مشخصی را در نظر داشته باشند.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه مسیر تخصصی خود را دارد، افزود: برخی اوقات سخنانی مطرح می شود که براساس دلسوزی و خیرخواهی بوده اما سبب از بین رفتن اعتماد مردم می شود.
 
حاکمیت باید به سرمایه گذاران افق بلندمدت ارائه دهد

دهقان دهنوی با اشاره به اینکه مجموعه حاکمیت باید به سرمایه گذاران افق بلندمدت ارائه دهند، گفت: انتظار ما از مجلس این است که در راستای ایجاد نگاه بلندمدت در سرمایه گذاری به ما کمک کنند، در این زمینه وزارت صمت نیز باید همکاری های لازم را انجام دهد.
 
بازارسرمایه نیازمند توسعه سیستم های نظارتی

وی با اشاره به اینکه ظرفیت های بازارسرمایه بسیار زیاد است، گفت: سازمان بورس باید از لحاظ نیروی انسانی و سیستم های نظارتی که به صورت خودکار معاملات را بررسی کنند، توسعه یابد.
 
رییس سازمان بورس با بیان اینکه بازار اوراق بهادار نیاز به توسعه دارد، تصریح کرد: نهادهای مالی آماده ارائه خدمات به حدود 3 میلیون نفر بودند اما امروز باید به حدود 10 میلیون نفر خدمات ارائه دهند، بعنوان مثال در حال حاضر 10 شرکت تامین سرمایه وجود دارند که باید توسعه پیدا کنند و موتور سرمایه‌گذاری را در صنایع مختلف راه بیاندازند.
 
تشکیل کانون سهامداران خرد در حال پیگیری است

دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: تشکیل کانون سهامداران خرد یا حقیقی از برنامه های سازمان بورس بوده که باید پس از برگزاری انتخابات، هیات مدیره بی طرفی برای این کانون تشکیل شود.
 
طرح جدید حمایت از سهامداران خرد همان اوراق اختیار فروش تبعی است

وی با اشاره به اینکه مصوبه اخیر شورای عالی بورس( مبنی بر حمایت از سهامدارانی که پرتفوی کمتر از ۱۰ میلیون تومان دارند) همان اوراق اختیار فروش تبعی است، افزود: تاکنون این اوراق روی یک سهم منتشر می شد اما این بار قرار است روی یک پرتفو صورت بگیرد، صندوق توسعه بازار از این طریق می تواند اطمینان کافی را به سهامداران ارائه دهد که در نتیجه آرامش به بازار بازمی گردد.
 
وی ادامه داد: در واقع این اوراق بر روی پورتفویی از سهام مختلف منتشر می‌شوند و این پورتفو از طریق صندوق توسعه بازار، بازاریابی، تحلیل و مدیریت می‌شود؛ به این ترتیب سود سهامداران مربوطه با اطمینان پرداخت می شود.