احتمال پایان تحرکات مثبت در "ونفت"

پس از نزول بلند مدت نماد "ونفت" که از آبان سال 92 آغاز شد، در خردادماه سال 97، این سهم در روند صعودی قرار گرفت.

نوسانات صعودی این نماد در مرداد سال جاری منجر به فتح قله 2800 تومان شد اما پس از آن در مدار نزولی قرار گرفت و تحرکات اصلاحی خود را در جهت نزول بیشتر قیمت، ادامه داد.

با آغاز روند اصلاحی این نماد در تاریخ 15/5/99، قیمت این سهم بیشترین نزول را تجربه کرد و به محدوده 1000 تومان راه یافت اما پس از آن تحرکات مثبت منجر به صعود قیمت "ونفت" به قله 2000 تومان شد.

بررسی ها نشان می دهد که اگر تحرکات صعودی "ونفت" با شکست مواجه شود و نمودار قیمتی آن در مدار نزولی قرار گیرد، احتمال ورود قیمت این سهم به سمت محدوده‌های حمایتی 1380 تا 1200 تومان وجود دارد و در صورت ادامه نزول، ممکن است به محدوده 880 تا 850 تومان نیز دست یابد.

باتوجه به اینکه سهام "ونفت" از خرداد ماه سال 97 روند صعودی را از (مبدا محدوده قیمتی 117 تومان) تجربه کرده، می‌توان انتظار داشت که اصلاحات عمیق‌تری را تجربه کند و به دلیل ناتوانی در صعود‌های قوی، احتمال پر کردن ظرف زمانی اصلاح تا ماه‌های آینده نیز وجود دارد.
 
 
محمد حیدرزاده
کارشناس بازارسرمایه
17/12/99