روزگار خوش مارون آغاز می شود؟

پتروشیمی مارون با فعالیت در زمینه احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری کارخانجات صنعتی، با نماد مارون در گروه محصولات شیمیایی بازار دوم فرابورس حضور دارد.

نماد پتروشیمی مارون بعد از افزایش سرمایه‌ای که از محل سود انباشته در اواخر سال 97 تجربه کرد، در محدوده قیمتی 2800 تومان بازگشایی شد و صعود‌های بلند مدت خود را آغاز کرد به طوری که در مرداد ماه سال جاری موفق شد به محدوده 20 هزار تومان دست یابد.

پس از آن با آغاز فاز اصلاحی، قیمت این سهم حدود 46 درصد از رشد قیمت قبلی خود را از دست داد و سپس با نوسانات اصلاحی، در مدار خنثی قرار گرفت.

اکنون با محبوس شدن قیمت این سهم در محدوده 16300 تا 14600 تومان باید منتظر جهت گیری قیمت این نماد در روزهای آینده باشیم که در صورت توانایی در شکست این محدوده و حرکت در مدار صعود، انتظار رسیدن به محدوده‌های 18 و 20 هزار تومان و حتی دست‌یابی به قیمت 27 هزار تومان برای هر سهم، در میان مدت پیش‌بینی می‌شود.

در صورتی که مارون توانایی عبور از محدوده قیمتی فعلی را نداشته باشد، انتظار ادامه‌ روند اصلاحی و کاهش قیمت این سهم تا محدوده های 12400 و 11600 تومان وجود دارد و حتی در صورت ادامه بیشتر این مسیر، رسیدن به محدوده 10600 تومان نیز پیش‌بینی می شود.