معاون سازمان بورس خبر داد: تاسیس هلدینگ برای ۱۳ شرکت‌ غیر بورسی سهام عدالت و تخصیص سهام

معاون سازمان بورس از تشکیل هلدینگی برای ۱۳ شرکت‌ غیربورسی حاضر در سهام عدالت خبر داد و گفت: پس از تأسیس و افزایش سرمایه، تخصیص سهام به کلیه مشمولین صورت می گیرد.

محمدرضا معتمد معاون سازمان بورس، درخصوص انتقال سهام 13 شرکت غیر بورسی حاضر در سهامداران عدالت به فارس گفت: قرار است سهام شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت از طریق یک هلدینگ که به زودی تشکیل می‌شود به 49 میلیون سهامدار عدالت در روش مدیریت مستقیم و غیرمستقیم اختصاص یابد.

وی افزود: سازمان خصوصی‌سازی ، اساسنامه هلدینگ را تهیه و مدیران هیأت مؤسس را برای بررسی صلاحیت حرفه‌ای معرفی و اساسنامه را برای ثبت به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال کرده است که بعد از تأیید صلاحیت علمی مدیران به زودی هلدینگ تشکیل می‌شود. فرایند انتقال سهام 13 شرکت بعد از تشکیل هلدینگ آغاز و پس از آن افزایش سرمایه هلدینگ انجام می‌شود.

معتمد ادامه داد: از 13 شرکت غیر بورسی سهام عدالت 2 شرکت پتروشیمی بوعلی و پتروشیمی ارومیه تاکنون وارد بورس شده‌اند و درصدی از سهام این دو شرکت بورسی جدید هم در هلدینگ قرار خواهد گرفت. بنابراین باید اول هلدینگ تأسیس، بعد از آن افزایش سرمایه و سپس تخصیص سهام به همه سهامداران عدالت صورت می گیرد.