افزایش تقاضا عامل نجات وبملت از چنگال اصلاح

تحرکات صعودی سهام بانک ملت (وبملت)از تابستان 97 و در محدوده قیمتی90 تومان آغاز شد و حرکت خود را به سمت فتح قله 290 تومان ادامه داد سپس از اواسط آبان تا اواخر بهمن ماه حرکت این سهم در فاز اصلاح زمانی آغاز شد.
پس از آن نماد "وبملت" صعود مجدد خود را به سمت فتح قله های بالاتر قیمتی آغاز کرد و در اواخر تیر ماه 99 موفق به رسیدن تا محدوده 2800 تومان نیز شد اما بعد از افزایش سرمایه 314 درصدی و بازگشایی با قیمت 560 تومان این سهم در فاز اصلاح قرار گرفت و در بیشترین نزول خود به محدوده 340 تومان نیز دست یافت.
 
محدوده حمایتی پیش روی این سهم 356 تا 334 تومان بوده که در صورت رسیدن به آن و ادامه‌ی نزول، احتمال افزایش عمق اصلاح تا محدوده 261 تا 256 تومان و مشاهده پیچیده شدن فاز اصلاحی در این نماد وجود دارد اما در صورت افزایش تقاضا و شروع رشدهای قیمتی "وبملت"، رسیدن به محدوده‌های 430،470 و 580 تومان برای این سهم پیش‌بینی می‌شود.